6V - reglen

Vand Volder Vanskeligheder -

Vis Vand Væk !

 

I forbindelse med byggeri gælder det både vand og fugt.

VAND er typisk vand fra indtrængende vand eller fra utætte installationer.

FUGT er typisk fugt i byggematerialer og indeluften, fordi der ikke ventileres tilstrækkeligt.

Optimal udluftning er ikke utætte konstruktioner, fordi fugten så blot kommer ud til fugtfølsomme byggematerialer såsom træ. Nej ventilerér mekanisk, hvor der opstår megen fugt, og luft jævnligt ud i resten af huset ved at åbne vinduer / døre og lav gennemtræk. Antal af personer, der opholder sig i boligen, har stor betydning for mængden af fugt og hvor tit der skal luftes ud.

 

Hjem Print Sitemap Send en mail Søg på tegnearbejde.dk

Bo sundt - hold fugten væk

Der kan opstå fugtproblemer i såvel nye huse som ældre huse.

Typisk er årsagen ikke den samme. Ved nye huse skyldes fugt og skimmelsvampangreb ofte byggefugt og hurtig byggeproces, så materialer ikke når at tørre ud inden bygningers klimaskærm lukkes og fugten spærres inde. I nye huse kan årsagen også findes ved byggesjusk og dårlige løsninger.

Fugtproblemer i den ældre byggemasse skyldes ofte, at der opstår fejl og mangler ved bygningen som følge af manglende vedligeholdelse, slid og ælde.  Vedligehold boligen så den kan være på toppen.

 TJEK HUSET FOR FUGT !

  • Huset kan tjekkes visuelt for fejl og mangler (tag, murværk m.v.).
  • Brug af bygningstermografi til at lokalisere fugt på vægge, kuldebroer mv.
  • Undersøgelser med måleværktøj (fugtmåling af indeluft & overflader).
  • Dybdegående undersøgelser i bygningskonstruktioner.
  • Konstater om der er skimmelsvamp (evt. udtagelse af prøver / analyser).