Løbende kontrol af nybyggeri

I forbindelse med nybyggeri anbefales det bygherrer at få foretaget løbende kontrol af byggeriet - da sandsynligheden for fugtproblemer herved mindskes.

Afhængig af byggeforløb kan der sættes ind ved de enkelte faser eller en kontrol før bygningen lukkes indvendig.

Kontrol kan også udføres hensigtsmæssigt i forbindelse med en forundersøgelse og foreløbig trykprøvning af huset.

Fugtmålinger i ældre huse udføres også. Lokalisering af fejl / årsagfinding udgør her en stor del af arbejdet.

Hjem Print Sitemap Send en mail Søg på tegnearbejde.dk

Professionelt udstyr anvendes

Undersøgelser kan udføres på flere niveauer.

Ikke destruktiv - eller også kaldet beskadigelsesfri undersøgelse hvor "der ikke ødelægges noget". Hertil anvendes specielt elektronisk måleudstyr der blot føres hen over overflader og måler "byggefugt" variationer i konstruktionen. Målinger kan foretages af gulve, vægge og loftkonstruktioner.

Termografering kan også anvendes til fugtlokalisering, da dette instrument kan måle præcise overfladetemperaturer (infrarød temperaturføler) - der sammenholdt med relativ fugtighed kan give gode indikationer på og opsporing af fugtproblemer. Metoden er berøringsfri og ikke destruktiv.

Direkte målinger - hvor der sker fysisk påvirkning af underlaget. F.eks. ved måling af træfugt anvendes indstiksmålere / stikbensmålere. Måling af relativ luftfugt og temperatur i hulrum og gulve kræver boring af hul for at specialsonde til måleudstyret kan indføres i hulrum.