Sundt hus / godt indeklima

Nye huse skal projekteres, så de energimæssigt overholder gældende regler, men vi kan også projektere "lavenergihuse", hvor der i stor grad indarbejdes vedvarende energi som solenergi, jordvarme eller varmepumpe, hvis dette er et ønske.

Til at kontrollere / følge op og dokumentere energimæssigt korrekt projekteret byggeri udfører vi Energirammeberegning eller Varmetabsberegning.

Slutkontrol gennemføres med en tæthedsprøvning af bolig. Vi laver en tæthedstest af klimaskærmen ved brug af "Blower-door" og kontrollerer om bygningen overholder de stillede krav gældende fra april 2006.

Er bygningen ikke lufttæt kan vi gennemføre lækagesøgning med bl.a. Bygningstermografi, der er et infrarødt varmekamera, som tager billeder af temperaturforskelle.

Vi rådgiver i forbindelse med valg af f.eks. ventilation, opvarmning, vedvarende energiformer og materialevalg iøvrigt.

Med ingeniøromhu vælges gode byggetekniske og sikre byggeløsninger, der følges op med detaljerede projekt- og bygningstegninger.

Tæthedstest af klimaskærm og energiberegning

  • Energirammeberegning af ny adm. bygning i Haderslev.
  • U-værdiberegning / varmetabsberegning af ny tilbygning i Ødis.
  • Trykprøvning af nye huse i bl.a. Middelfart og Hejlsminde
  • Energirammeberegning af nyt hus i Vandel
  • Trykprøvning af huse - Ribe, Hejlsminde & Vojens

Ombygning 1.sal og nyt tag/kviste