Energirammeberegning

Vi foretager energiberegning på de nye huse vi projekterer.

Beregning af energiramme BE06 udføres på basis af EDB programmet BE-06 udviklet af SBI (Statens Byggeforsknings Institut).

I forbindelse med byggeansøgning til nyt hus fastlægges energirammen over den energi der skal bruges for at huset er almindeligt opvarmet og ventileret. Afhængig af husets energiklasse BR08, energiklasse 2 eller energiklasse 1 - projekteres huset så energirammen overholdes - evt. ved brug af vedvarende energi såsom jordvarme, solvarme, solceller eller varmepumpe.

Har du selv tegnet eller fået tegnet et hus og mangler at få lavet den krævede energirammeberegning, kan vi være behjælpelig dermed. Vi har brug for at få supplerende basisoplysninger vedrørende husets opbygning og arealer m.v. som vi oplyser dig om ved bestilling.

Send os en mail og få et gratis tilbud på en BE06-Beregning.

Honorar for en beregning af f.eks. et 1-plans parcelhus starter ved 3.000,- excl. moms. Tillægspris for masseovn, brændeovn m.v. Prisen forudsætter, at målfaste tegninger foreligger og konstruktionsopbygninger er kendte, og at der ikke skal laves ændringer for at opfylde kravene.

U-værdier og varmetabsberegning

U-værdier fastlægges for de enkelte bygningsdele som er en forudsætning for udarbejdelse af varmetabsberegning og energirammeberegning.

U-værdier angiver energitabet  pr. m2 pr. grads forskel (ude/inde) (Watt/m2/K).

Varmetabsberegninger fastlægges typisk ved ombygninger og tilbygninger. En varmetabsberegning incl. U-værdiberegninger af konstruktioner til en ny tilbygning koster fra 1.600,- kr. + moms.

Ved nye huse skal der laves en BE06 beregning.